WOW!dea LONGSHOW Q3 龙少系列 贪吃龙相框储蓄罐

大口吞吃,却不是为了果腹,

只因我胸怀着你的最爱,点点滴滴为你累积着幸福!

幻妙储蓄罐,兼具相框功能,承载爱心,累积幸福!

 

龙少系列
LONGSHOW [龙少]案头创意:
WOW!dea LONGSHOW Q1 龙少系列 电磁龙回形针座 WOW!dea LONGSHOW Q2 龙少系列 黏年龙胶带座 WOW!dea LONGSHOW Q3 龙少系列 WOW!dea LONGSHOW Q3 龙少系列 贪吃龙相框储蓄罐 WOW!dea LONGSHOW Q4 龙少系列 WOW!dea LONGSHOW Q4 龙少系列 九转龙USB集线器 WOW!dea LONGSHOW Q5 龙少系列 WOW!dea LONGSHOW Q5 龙少系列 时光龙计时器