WOW!dea LONGSHOW Q1 龙少系列 电磁龙回形针座

我的魅力是由万有引力定律作担保的,

无可阻挡!

超强引力磁环,瞬间收纳各式金属小物件!

 

龙少系列
LONGSHOW [龙少]案头创意:
WOW!dea LONGSHOW Q1 龙少系列 电磁龙回形针座 WOW!dea LONGSHOW Q2 龙少系列 黏年龙胶带座 WOW!dea LONGSHOW Q3 龙少系列 WOW!dea LONGSHOW Q3 龙少系列 贪吃龙相框储蓄罐 WOW!dea LONGSHOW Q4 龙少系列 WOW!dea LONGSHOW Q4 龙少系列 九转龙USB集线器 WOW!dea LONGSHOW Q5 龙少系列 WOW!dea LONGSHOW Q5 龙少系列 时光龙计时器